Det er jo det her Bigfin er oppe imod på hans nye dyr.

 

Kan han plane i samme forhold?