En tyksak anviser hvordan man kommer i fodstropper.