Gummi og Latex

latex

Jeg har efterhånden skrevet meget om gummi, neopren og latex allergi, alle tre produkter er jo nært beslægtede, idet de består af en eller anden udgave af et gummiprodukt.
Årsagen til at jeg bliver ved med at bore i emnet, ud over at jeg selv døjer med at tåle det,- er de vedvarende mange henvendelser og søgninger på siden, omkring netop allergier og reaktioner på neopren og latex.
Jeg har jo brugt en del tid på at undersøge hvad jeg nu kan omkring emnet, og skrevet og ringet til en del institutter der burde vide noget om det.
Jeg har skrevet til den store japanske producent neoprenprodukter og fået en venlig svarmail om, at de har modtaget min mail,- men der er ikke rigtig sket mere her.
Jo flere jeg snakker med, jo mere bliver jeg opmærksom på, at vi faktisk har et generelt problem med at tåle noprenen, der er blot ikke rigtigt gjort noget ved det. Forstået således at der ikke er nogen lovgivning på området ud over CE mærkningen, og diverse lovgivende myndigheder ikke rigtig har haft fokus på problemet. Naturlig nok, da ingen egentlig (mig bekendt) har forsøgt at afdække omfanget af kontaktbesvær med neopren.

For en times tid siden, var jeg i kontakt med rådgivningen på Astma-Allergi.dk der har rådgivning pr telefon.
Rådgiveren indrømmede straks, at hun ikke anede ret meget om neopren, havde hørt om reaktioner ganske få gange, og egentlig ikke kunne bidrage med ret meget.
Jeg kunne oplyse at der bliver solgt ca. 8000 neoprendragter i DK om året til fritidsbrug, hertil kommer så alle de støttebind, handsker osv der også sælges, og reagerer blot 1-2% med allergi, så så er vi ved at være oppe på mange personer.
Vi havde en snak om lovgivning osv, hvordan man kunne få myndigheder i tale, men da jeg jo ikke har nogen videnskabelig valid dokumentation, så er det nok ikke muligt.
Dog blev jeg lidt klogere.
Rent fagligt er der stor forskel på om man har allergi overfor et produkt, eller om man blot reagerer herpå. Ved sidstnævnte er der tale om at man har følsom hud, og i videnskabelig sammenhæng er man så uinteressant, idet man jo blot må undlade at benytte produktet.
Hmm.
Som forbruger er man dog lige dårligt stillet, syntes jeg.
Generel info om latex og gummiallergi, er fint stillet op her synes jeg:

Af: Videncenter for Allergi

Allergi over for latex (naturgummi)

Latex eller naturgummi indeholder allergifremkaldende proteinstoffer, latexprotein, der stammer fra gummitræet.

 

Under produktionen af naturgummi skylles overskydende latexprotein ud, men noget bliver tilbage og kan give anledning til latexallergi.
Naturgummi findes i et meget stort antal produkter i hverdagen. Inden for sundhedsvæsnet indgår det i stort omfang i medicinsk udstyr. Herudover indgår naturgummi i en lang række produkter i erhvervslivet og hjemmet.

 

De fleste tilfælde af latexallergi skyldes erhvervsmæssig brug af gummihandsker, men andre produkter, som kan have væsentlig betydning, er balloner og kondomer.

 

Superlæser?  Se hele teksten om latexallergi på én side.

Hvad er symptomerne?

Latex kan give allergi af samme type som den, der kendes overfor pollen, dyrehår og bistik, såkaldt straksallergi.

 

Symptomerne ved latexallergi over for handsker er hyppigst rødme, kløe og nældefeberlignende udslæt på huden under f.eks en latexhandske efter få minutter.

 

Hvis man er meget allergisk kan man også udvikle andre allergiske symptomer som høfeber, astma, diaré og chok.

 

En del mennesker med latexallergi udvikler imidlertid alene eksemlignende reaktioner på hænderne uden at have bemærket nogle af de karakteristiske straksreaktioner. Det er derfor vigtigt at alle med eksem på hænderne som anvender latexhandsker bliver undersøgt for latexallergi hos en speciallæge.

 

Fødevarer og latexallergi

Personer, som har latexallergi, kan få symptomer ved indtagelse af forskellige frugter: banan, avocado, kiwi, ægte kastanje, papaya, figen og grøntsager som kartofler og tomater.

 

Dette skyldes, at der er proteiner i saften fra disse fødevarer, som ligner latexprotein. Det er også beskrevet, at latexallergikere kan reagere over for stuebirk.

Hvor ofte rammer det?

Der er ikke lavet undersøgelser af forekomsten af latexallergi i befolkningen, men det er velkendt, at latexallergi optræder hyppigt blandt sundheds- og rengøringspersonale.

 

Latexallergi kan udvikle sig til en alvorlig, potentielt livstruende tilstand.

 

Den Nationale Database for Kontaktallergi registreres, hvor mange af de eksempatienter, der testes hos speciallæger og på hudafdelinger, der har allergi over for latex. Tal fra databasen fra 2003 til 2008 viser, at forekomsten af latexallergi blandt særligt udsat personale med håndeksem (læger, tandlæger, dyrlæger, sygeplejersker, sosu-medarbejdere, jordemødre, sundhedsplejersker, rengørings- og køkkenpersonale) var 3,5 pct.

 

I forskellige internationale undersøgelser af især medarbejdere i sundhedssektoren varierer forekomsten af latexallergi fra 3 pct. til 17 pct.

Diagnose & behandling

Priktest positiv for latex. Foto: Danderm.

Allergi overfor latex kan undersøges ved en priktest, hvor en dråbe fortyndet latexprotein prikkes ned i huden. Hvis der efter 15 minutter opstår nældefeber der, hvor prøven er prikket ned i huden, har man latexallergi.

 

En anden mulighed er en blodprøve, hvor der undersøges for antistoffer mod latexprotein i blodet. Sidstnævnte prøve er behæftet med større usikkerhed end priktesten.

 

Behandlingen indebærer, at man skal undgå kontakt med latex. Behandlingen kan også indebære behandling med cremer m.m.

 

Læs mere

Hvad er reglerne på området?

Personlige værnemidler, herunder handsker, skal i følge EU-lovgivning være CE-mærkede.

 

CE-mærket er symbol på en aftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Med CE-mærket garanterer fabrikanten for, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. 

 

Hvis handskerne er CE-mærkede (efter standard EN 455-3), har leverandøren pligt til at oplyse om allergifremkaldende stoffer i handskerne på forespørgsel.

 

I følge EN 455-3 skal fabrikanterne på anmodning bl.a. oplyse om det totale indhold af proteiner. Mængden af totalprotein anvendes som et omtrentligt mål for mængden af allergent protein.

 

Uanset indholdet af protein skal pakninger med handsker af naturgummi/latex i følge standarden mærkes med: fremstillet af naturgummi-latex eller tilsvarende betegnelse. Derimod er der ikke krav om, at mængden af proteinanføres på pakningen. Der er ingen grænseværdi, der skal overholdes, for at kunne CE-mærke handskerne.

 

Allergi over for gummikemikalier

Gummikemikaliere tilsættes under produktionen af gummi for at tilføje elasticitet og holdbarhed.

 

Kemikalierne er små molekyler, som kan trænge ned i huden og forårsage kontaktallergi.

 

Gummikemikalierne hedder også:

  • Thiuramer
  • Karbamater
  • Mercapto-forbindelser herunder mercaptobenzothiazol (MBT)

Kemikalierne er til stede i alle produkter lavet af naturgummi, samt i mindre mængde i visse syntetiske gummimaterialer, men ikke i vinyl, polyetylene eller nylon.

 

Den hyppigste årsag til allergi over for gummikemikalier er hyppig og langvarig anvendelse af gummihandsker eller brug af gummisko.

 

I sort gummi anvendes andre tilsætningsstoffer, fordi der ofte er tale om produkter, som skal have en større slidstyrke f.eks. bildæk. Disse tilsætningsstoffer kan også give allergi. Stoffet IPPD (N-isopropyl-N-phenyl-p-phenylenediamine) anvendes enten alene eller i en blanding med andre lignende stoffer (black rubber mix) til at påvise denne form for allergi.

 

Superlæser?  Se hele teksten om gummikemikalieallergi på én side.

 

Hvad er symptomerne?

Allergi over for gummikemikalier. Foto: Danderm.

Symptomerne er eksem med kløe, rødme, skældannelse, knopper og blærer, og reaktionen kommer ofte først efter udsættelsen har varet nogle dage eller længere tid.

 

Gummikemikalieallergi viser sig på det hudområde, som er i kontakt med gummi, dvs. hænderne ved brug af gummihandsker eller fødder ved brug af gummisko.

 

Eksemet kan senere spredes udover de hudområder, der først var i kontakt med gummi.

Hvor ofte rammer det?

Den Nationale Database for Kontaktallergi registreres, hvor mange af de eksempatienter, som testes hos en speciallæge eller på en hudafdeling, der har allergi over for gummikemikalier.

 

Forekomst af gummikemikalieallergi blandt testede eksempatienter i 2012:

 

Gummikemikalie Mænd Kvinder
Mercaptobenzothiazol (MBT) 0,6 % 0,4 %
Mercapto 0,5 % 0,4 %
Thiuramer 2,3 % 3,2 %
N-isopropyl-N-phenyl-paraphenylenediamine (IPPD) 0,7 % 0,2 %

 

Tallene er baseret på 5.786 testede patienter, hvor 67,8 % var kvinder.

 

Hovedparten af dem, der reagerer på karbamater, reagerer også på thiuramer, og der undersøges derfor ikke særskilt for allergi over for karbamater.

 

Gummikemikalieallergi er ofte erhvervsbetinget.

 

Diagnose & behandling

Allergi overfor gummikemikalier undersøges ved lappeprøve, hvor små metalkamre med de pågældende kemikalier lægges på ryggen i 48 timer.

 

Herefter vurderer man, om der er opstået en eksemreaktion på huden ved kontakt med kemikalierne, og hvis dette er tilfældet er den testede person allergisk over for det pågældende kemikalie.

 

Testen suppleres med test for allergi over for latex, hvilket er proteiner i naturgummi. Dette foregår ved priktest.

 

Behandlingen indebærer, at man skal undgå kontakt med genstande, der indeholder de gummikemikalier, man er allergisk over for. Behandlingen kan også indebære behandling med cremer m.m.

 

Læs mere

Hvad er reglerne på området?

Personlige værnemidler, herunder handsker, skal i følge EU-lovgivning være CE-mærkede.

 

CE-mærket er symbol på en aftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Med CE-mærket garanterer fabrikanten for, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. 

 

Hvis handskerne er CE-mærkede (efter standarden EN 455-3), har leverandøren pligt til at oplyse om allergifremkaldende stoffer i handskerne på forespørgsel.

 


Kommentarer

Gummi og Latex — 1 kommentar

  1. Jeg kunne godt tænke mig at vide om mit arbejde med gummiarabicums i slikindustrien kan have givet mig syge lunger jeg ved det ikke men jeg vil gerne undersøges for om jeg har eksem på grund af elastik i mit undertøj og så kom jeg til at tænke på dengang jeg lavede slik i kedler hvorpå jeg hældte en blanding af sukkervand gummiarabicums og farve og smag i det kørte rundt i kedler og jeg blev udsat for det via indånding når kedlerne kørte rundt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.